Kardiolog Warszawa. Telerehabilitacja kardiologiczna.

Kardiolog Warszawa. Telerehabilitacja kardiologiczna.

27 kwietnia, 2019 0 By Rocket MED

Kardiolog Warszawa. Telerehabilitacja kardiologiczna.

Szacuje się, że nawet u 1/5 Polaków w pewnym momencie wystąpi niewydolność serca. Jest najczęstszą chorobą u pacjentów po 65 r.życia. Liczba ta będzie rosła ze względu na starzejące się społeczeństwo, oraz postępującą zapadalność na nią u młodego pokolenia. Do przełamania tej tendencji potrzeba zmiany świadomości społecznej oraz skutecznej profilaktyki. Wprowadzenie telerehabilitacji zwiększa dostęp do rehabilitacji, jak również wyrównuje dysproporcje między regionami. Jak podaje prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, w Polsce są takie miejsca, gdzie z rehabilitacji korzysta 50 % potrzebujących, lecz i są gdzie wynosi zero. Potrzebnym jest wdrożenie systemu telerehabilitacji.

Kardiolog Warszawa. Zalety telerebahilitacji.

Telerehabilitacja ma wiele zalet, młodym pozwala szybciej wrócić do życia zawodowego, seniorom pomaga likwidować bariery związane z dojazdem do ośrodka zapewniając im komfort psychiczny. Czują się otoczone opieką – codziennie kontaktują się z lekarzem, technikiem EKG czy pielęgniarką którzy prowadzą ich treningi. Metoda ta zwiększa przyjęcie większej liczby pacjentów. Szpital może rehabilitować 2-3 razy więcej pacjentów, co zwiększa dochody szpitala do 2-3 razy. Jedna z jej gałęzi jest telerehabilitacja kardiologiczna. Jest to rehabilitacja z zastosowaniem monitorowania pacjenta poprzez aparat teleEKG podczas treningu w warunkach domowych. Rehabilitacja kardiologiczna leczy choroby serca jak również wpływa na poprawę jakości życia i kondycji pacjentów z incydentami kardiologicznymi typu zawał serca, niewydolność czy zaburzenia rytmu serca. Dzięki telerehabilitacji kardiologicznej możliwe jest wykonywanie odpowiednio dobranych ćwiczeń w domu pacjenta. Jest to łatwa, bezpieczna i efektywna formą rehabilitacji pacjentów, jest tańsza od rehabilitacji ambulatoryjnej, opóźniając rozwój choroby zmniejsza śmiertelność z powodu ostrych incydentów sercowych a przyśpiesza powrót do codziennej aktywności. Uwzględniając stopień schorzenia może być prowadzona w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych lub domowych.

Kardiolog Warszawa. Podstawy prawne telerehabilitacji: 16 grudnia 2016 roku – Minister Zdrowia wprowadził telerehabilitację kardiologiczną hybrydową do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ. 1 lipca 2017 roku –zarządzeniem prezesa NFZ wprowadzono koordynowaną opiekę KOS-zawał w ramach której istnieje możliwość wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w tym telerehabilitacji kardiologicznej hybrydowej.

Kardiolog Warszawa. Ośrodki telerehabilitacji kardiologicznej. Pionierem rozwiązań telemedycznych w Polsce jest Pro-PLUS, specjalizujący się w tworzeniu innowacyjnych systemów telemonitoringu medycznego zwłaszcza w zakresie kardiologii. Z rozwiązań Pro-Plus korzystają między innymi: Instytut Kardiologii w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Telemedycyna Polska S.A.