Echo serca. Nowe techniki w kardiologii.

Echo serca. Nowe techniki w kardiologii.

24 marca, 2019 0 By Rocket MED

Echo serca. Nowe techniki w kardiologii.

Wprowadzenie nowych technik echokardiograficznych podlega kontrowersyjnej dyskusji wśród kardiologów. Echokardiografia kontrastowa liczy sobie 40 lat, trójwymiarowa 35 – jej uwspółcześnienie 20, tkankowa echokardiografia dopplerowska około 20 lat, a od 10 lat znamy metodę śledzenia markerów akustycznych i kieszonkową echokardiografię. Wielu kardiologów sceptycznie podchodzi do nowych metod obrazowania w ultrasonografii. Uważają iż wystarczy im klasyczna echokardiografia. Jednakże nowe techniki to nowe możliwości – w praktyce klinicznej mogą pomóc w rozpoznaniu wielu chorób. Do najbardziej rozwiniętych i przydatnych w codziennej praktyce nowych technik echokardiograficznych jest echokardiografia trójwymiarową (3-dimensional 3D).

Echo serca. Aparaty wyposażone w technologię 3D posiadają przetworniki umieszczone w głowicy generujące wiązkę fal ultradźwiękowych w postaci piramidy.

To pozwala obrazować cały fragment obserwowanej struktury w czasie rzeczywistym. Obraz oczywiście można zapisać. Echo 3D odbywa się na standardowym dwuwymiarowym ekranie Jednakże zastosowanie technik cieniowania daje nam wrażenie anatomicznej perspektywy obrazu. Echokardiografia 3D w porównaniu do technik dwuwymiarowych jest dokładniejszą, popełnienie błędu czyli przeszacowanie mierzonych pól powierzchni jest znikome. Ograniczeniem zastosowania tej techniki w praktyce klinicznej to koszt aparatury, konieczność przeszkolenia operatorów oraz długi czas konieczny do poszerzonej analizy. Technikę tą traktujemy więc jako uzupełnienie standardowego badania echokardiograficznego.

Echo serca. Echokardiografia kontrastowa to wprowadzenie do krążenia substancji o strukturze przepływu zbliżonej do erytrocytów tzw. kontrastu.

Powoduje to wzmocnienie sygnału powracającego do głowicy ultrasonograficznej dostarczając dokładniejszych informacji o przepływie krwi w badanym obszarze. W Polsce ograniczeniem do stosowania Echo sercapowszechnie tej metody jest oczywiście jej koszt – jedna ampułka kontrastu to około 400 zł. Stosowane środki kontrastowe uważa się za bezpieczne a ich negatywne oddziaływanie jest rzadkie i niegroźne – do najczęstszych skutków ubocznych zalicza się bóle głowy, nudności, wymioty, przemijające zaburzenia smaku i podrażnienie w miejscu podania środka.

Echo serca. Analiza odkształcenia i tempa odkształcenia.

Odkształcenie mięśnia sercowego jest wyrażone w procentach – opisuje zmianę odległości pomiędzy dwoma punktami mięśnia sercowego podczas jego pracy w porównaniu z wyjściową odległością tych punktów. Gdy odległość się zmniejsza – odkształcenie przybiera wartość ujemną gdy zwiększa dodatnią. Rodzajem analizy odkształcenia jest śledzenie markerów akustycznych mięśnia sercowego – umożliwia to analizę odkształcenia w różnych kierunkach w płaszczyźnie obrazowania. Dzięki tej analizie możliwe jest wykrycie dyskretnych zaburzeń lub różnic funkcjonowania np. wczesne uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu leczenia preparatami kardiotoksycznymi zwykle niezauważalne w klasycznych badaniach echokardiograficznych. Możliwa jest także analiza zaawansowanych aspektów funkcji mięśnia sercowego. Ograniczeniem tej techniki jest także wysoki koszt ceny oprogramowania oraz długi czas analizy.

Echo serca. Kieszonkowa echokardiografia.

Rozwój sprzętu elektronicznego oraz jego miniaturyzacja spowodowały że kilka lat temu wprowadzono przenośne aparaty echokardiograficzne. Małe, bez trudu mieszczące się w kieszeni i proste w obsłudze. W tym przypadku zakres dostępnych funkcji jest ograniczony – obecnie w tych aparatach możliwe jest obrazowanie 2D i technika kolorowego Dopplera. Aparaty kieszonkowe pozwalają kardiologom ułatwić leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia w różnych warunkach klinicznych – urządzenia te nazywane są przez niektórych nowymi stetoskopem gdyż rozszerzają standardowe badanie fizykalne. Ograniczeniem tej metody jest również wysoka ich cena. Przedstawione dane dotyczące nowych technik echokardiograficznych wskazują na konieczność rozszerzenia diagnostyki obecnych metod badań. A jeśli nie dziś to na pewno za kilka lat będą to powszechne metody potrzebne w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.