Odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie komunikacyjne

10 sierpnia, 2020 0 By Rocket MED

jakie dokumenty są potrzebne i gdzie się zgłosić?

Każdego dnia na drogach dochodzi do wielu kolizji, które nastręczają kierowcom dodatkowych problemów w codziennym życiu. Niegroźna kolizja może bowiem skutkować chwilową utratą pojazdu niezbędnego do wykonywania codziennych obowiązków. W tym miejscu dowiesz się, w jaki sposób należy ubiegać się o należne odszkodowanie komunikacyjne: jak spisać oświadczenie? Jakie dokumenty należy przygotować? Gdzie zgłosić szkodę?

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym – co powinno się w nim znaleźć?

Jeśli kolizja jest niegroźna i w jej wyniku nikt nie ucierpiał, kierowcy nie muszą wzywać policji. Wystarczy oświadczenie, które będzie dokumentem potrzebnym do uzyskania odszkodowania z OC sprawy przez osobę poszkodowaną. W takim oświadczeniu muszą znaleźć się następujące informacje:

– dane osobowe i kontaktowe,

– dane z prawa jazdy (numer dokumentu, data wydania, termin ważności),

– dane z polisy OC sprawcy (nazwa towarzystwa i numer polisy),

– dane ewentualnych świadków zdarzenia,

– precyzyjny opis zdarzenia, w którym sprawca przyznaje się do winy. Opis powinien zawierać marki pojazdów, dane osób nimi kierujących, rodzaj przewinienia (np. wymuszenie pierwszeństwa), a także nazwy ulic. Warto do takiego opisu dołączyć prosty szkic ukazujący zdarzenie.

– precyzyjny opis uszkodzeń obu pojazdów,

– pełne podpisy kierujących pojazdami.

Warto zadbać o dwa egzemplarze takiego oświadczenia. Jedno dla osoby poszkodowanej, a drugie dla sprawcy kolizji. Na miejscu zdarzenia warto także wykonać zdjęcia uszkodzeń obu pojazdów.

W jaki sposób zgłosić szkodę?

Dysponujemy już oświadczeniem sprawcy, które pozwoli nam uzyskać odszkodowanie po wypadku. Co teraz? Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga szybkiego działania (np. holowania uszkodzonego pojazdu), warto wybrać rozmowę telefoniczną, która pozwoli w krótkim czasie zgłosić szkodę. Możemy również udać się do placówki firmy ubezpieczeniowej lub skorzystać z formularza dostępnego w Internecie. W przypadku wniosku online, ubezpieczyciel sam nawiąże z nami kontakt, w celu ustalenia szczegółów.

W przypadku kolizji, których wartość szkód nie przekracza 30 tysięcy złotych, sprawę można zgłosić w systemie BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód) w firmie ubezpieczeniowej, w której posiadamy wykupioną polisę. To pozwoli w krótszym czasie uzyskać odszkodowanie powypadkowe.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody?

Osoba poszkodowana ubiegająca się o odszkodowania powypadkowe, musi złożyć w firmie ubezpieczeniowej sprawcy określone dokumenty, które potwierdzają okoliczności zdarzenia. Może to być oświadczenie sprawcy lub notatka służbowa policji. Poza tym, potrzebne będą dane z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu poszkodowanego wraz z danymi kontaktowymi. W przypadku poważnych uszkodzeń, firma ubezpieczeniowa będzie chciała zweryfikować prawdziwość danych poprzez wysłanie rzeczoznawcy, który dokona oględzin pojazdu.

Kiedy uzyskasz odszkodowanie powypadkowe?

Osoba poszkodowana może wybrać formę wypłaty odszkodowania. Pierwsza z nich, to tradycyjne odszkodowania Warszawa w formie gotówkowej. Firma wypłaca ustaloną sumę pieniędzy z tytułu poniesionych szkód. Najczęściej, ubezpieczyciel ma 30 dni od momentu złożenia wniosku na wypłatę należnego odszkodowania. W sytuacji, gdy konieczne jest zdobycie dodatkowych danych, termin wypłaty odszkodowania może wydłużyć się do 90 dni.

Poszkodowani mogą również zdecydować się na inną formę odszkodowania, a mianowicie, zwrot kosztów naprawy. W takiej sytuacji należy przedłożyć firmie ubezpieczeniowej rachunek z warsztatu. Odszkodowanie Warszawa uwzględnia również zwrot innych kosztów, np. koszt wypożyczenia auta zastępczego. Tutaj musimy pamiętać o tym, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada szczegółowy regulamin, w którym zawarte są warunki takiego świadczenia, a także limit kosztów, do którego wypłacone zostaną środki z tytułu konieczności wynajęcia auta. Duże towarzystwa współpracują z wypożyczalniami, dzięki czemu, wynajem przyjmie charakter bezgotówkowy.